Moderiran sestanek/brainstorming z vašo ekipo, kjer z orodji strateškega in kreativnega razmišljanja ugotavljamo trenutne izzive in izzive oz. trende prihodnosti ter bolje pripravimo organizacijo na spremembe.

V Change Corner odgovarjamo na vprašanja:

 • S katerimi izzivi se trenutno soočate v teamu/organizaciji?
 • Katere trende in spremembe v poslovnem okolju lahko predvidite in se nanje pripravite?
 • Kakšne ukrepe in projekte bi morali uvesti, da rešite trenutne izzive in da bi lahko dobro izkoristili potencial sprememb?
 • Kako bi lahko izboljšali team/organizacijo?

Cilji Change Corner brainstominga:

 • Identifikacija trenutnih izzivov in iskanje ustreznih rešitev.
 • Pravočasno zaznavanje trendov in potreb po spremembah.
 • Boljše ugotavljanje in obvladovanje tveganj.
 • Pogled s širšega zornega kota na team, organizacijo, panogo, svet.
 • Namesto, da se na spremembe zgolj odzivate, zavzamete proaktivni pristop in tako bolje izkoristite potencial dogajanja.
 • Spodbuda k spremembam in pravočasna priprava ljudi nanje.
 • Izboljševanje organizacije.

Change Corner je strukturiran strateški razmislek, ki vodi v inovativne ideje, strateške odločitve in akcijski načrt. Pri tem nas vodijo orodja strateškega in kreativnega razmišljanja.

Change Corner brainstorming izvedemo z vodstveno ekipo in/ali z vsemi zaposlenimi. Lahko je del leadership summit-a ali pa krajša izvedba v okviru rednih sestankov.

Kontaktirajte me za izvedbo v vaši organizaciji.

Svetovanje pri uvajanju sprememb v organizaciji in priprava ljudi na spremembe.

Med 70% in celo 85% projektov sprememb ne uspe; bodisi popolnoma propadejo ali pa zanje porabimo veliko več časa in sredstev, kot je bilo sprva načrtovano.

Kaj pa ostalih 15% – 30% organizacij dela drugače?

Med drugim se vpeljave sprememb lotevajo hitro, a hkrati sistematično. To je možno z uporabo pravih orodij, z upoštevanjem nekaj načel managementa sprememb za uspešno transformacijo ob hkratnem upoštevanju organizacijskih, kulturnih in strukturnih faktorjev.

Management sprememb potrebujete:

 • Ko ste pred uvajanjem spremembe v podjetju.
 • Če uvajate spremembe, kjer ste odlično poskrbeli za tehnični del, manjka pa ‘buy-in’ zaposlenih.
 • Če potrebujete pomoč skozi komunikacijski labirint pri implementaciji sprememb.
 • Če imate v podjetju za seboj že nekaj neuspešnih sprememb.
 • Ob družitvi organizacij.
 • Pri reorganizaciji, digitalizaciji, optimizaciji, transformaciji.
 • V vsaki situaciji, ki zahteva spremembo v načinu dela in razmišljanja.

Cilji svetovalnega projekta so:

 • Učinkovitejša vpeljava novosti – on time & on budget.
 • Večje sodelovanje in motivacija zaposlenih pri uvajanju novosti.
 • Večje zavedanje o nujnosti sprememb v celotni organizaciji.
 • Manjši odpor do sprememb in manj stresa.
 • Manjši padec produktivnosti v procesu spremembe.

Izognite se pogostim napakam pri implementaciji sprememb. Nudimo k rezultatom usmerjeno svetovanje in smo vaš partner pri vodenju ljudi skozi spremembe!

S preverjeno metodologijo vam pomagamo skozi celoten proces spremembe. V središču našega svetovanja so ljudje – povezujemo novosti z zaposlenimi, poslovno strategijo in vizijo, procesi, strukturo in kulturo podjetja. Pri tem uporabljamo preizkušena orodja, ki jih prilagajmo potrebam posameznega projekta.

Kot alternativa ali dopolnitev svetovanju: interna delavnica o učinkovitem managementu sprememb za vodje

Kontaktirajte me za izvedbo v vaši organizaciji.

BT – Business Trainings je del platforme SUREHUB, ki povezuje interdisciplinarne strokovnjake in ponudnike za svetovanje podjetjem, da (p)ostanejo odporna, trajnostno naravnana in usmerjena v ljudi.

Surehub vas podpre pri:

 • Trajnosti
 • Krepitvi odpornosti
 • Osredotočenosti na ljudi
  • Hiter tehnološki razvoj, zeleni prehod, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter ocena strokovnjakov, da čez 10 let ne bo več tretjine sedanjih poklicev, narekuje tudi razmislek o razvoju novih kompetenc in okrepitvi vloge ljudi v aktivnostih krepitve odpornosti in trajnosti.

V sklopu SUREHUB platforme pripravimo organizacijo na prihodnost skozi prizmo kompetenc zaposlenih:

 • Nadgradnja kompetenčnih modelov – digitalne in zelene kompetence.
 • Kvalifikacija in prekvalifikacija za poslovne potrebe – upskilling in reskilling.
 • Načrtovanje karier.
 • Vzpostavitev kazalnikov neopredmetenega premoženja podjetja.

SUREHUB = SUstainability – REsilience – HUman-centric – Businesses

Oglejte si celoten nabor storitev s področja usmerjenosti na človeka, trajnosti in odpornosti platforme SUREHUB.

Vpeljava kontinuiranega učenja in sodelovanja preko rednih srečanj z jasnim ciljem in strukturo.

Zakaj in kako interni klubi?

 • V kompleksnem in hitrem poslovnem okolju morajo biti zaposleni vključeni. Sodelovanje v internem klubu nam da občutek vključenosti, ki presega zgolj vključenost v delovni proces.
 • Klub deluje po sistemu in vnaprej dogovorjenih pravilih, a je hkrati fleksibilen in oblikovan tako, da naslovi potrebe članov in podjetja.
 • Klub nudi varno in podporno okolje za krepitev širokega nabora veščin (odvisno do namena kluba): kreativnost in reševanje problemov, nastopanje, komunikacija in predstavitve pri strankah, dajanje povratne informacije, vodenje in organizacija…
 • Preko internih klubov se krepi kultura odprte komunikacije, deljenja idej, medoddelčno sodelovanje in timsko delo, olajša se onboarding novo zaposlenim.
 • Klubi imajo pozitiven učinek na proaktivnost, pretok informacij in deljenje znanja ter osebno in profesionalno rast.
 • Interni klub lahko odlično podpre aktivnosti na področju razvoja kadrov in se poveže tako s strateškimi cilji kot z individualnimi razvojnimi načrti.
 • Interni klubi so najbolj stroškovno učinkovit način za aktiviranje potencialov in razvoj kadrov, saj gre v največji meri za uporabo notranjih, že obstoječih virov, na nov način.

Kako začeti?

 • Pokličite za demo srečanje.
 • V prvem koraku uskladimo namen in cilje kluba.
 • Nato skupaj postavimo temelje delovanja kluba v vaši organizaciji in pogoje za uspeh.
 • Svetujem pri predstavitvi ideje notranjim deležnikom in odločevalcem ter pridobivanju podpore.
 • Prvih nekaj srečanj moderiramo skupaj – dokler člani ne postanejo samostojni in suvereni pri vodenju kluba.
 • Skozi čas klub postane del organizacije in žanjete vse prednosti in koristi internega kluba.

Vključite KLUB ZA KOMUNIKACIJO ali KLUB ZA KREATIVNOST v svoje poslovanje.

Kontaktirajte me za več informacij.