Moderiran brainstorming, kjer z orodji strateškega in kreativnega razmišljanja ugotavljamo trenutne izzive in izzive prihodnosti ter bolje pripravimo organizacijo na spremembe.

V Change Corner odgovarjamo na vprašanja:

 • Katere spremembe v zunanjem okolju lahko predvidimo in se nanje pripravimo?
 • Kakšen je oziroma bo vpliv zunanjih in notranjih dejavnikov na panogo / podjetje?
 • Kakšne ukrepe in projekte moramo uvesti, da bi lahko dobro izkoristili potencial sprememb?
 • Kakšen je naš plan C?

Cilji Change Corner brainstominga:

 • Pravočasno zaznavanje potreb po spremembah
 • Boljše ugotavljanje in obvladovanje tveganj
 • Pogled s širšega zornega kota na organizacijo, panogo, svet
 • Namesto, da se na spremembe zgolj odzivamo, zavzamemo proaktivni pristop in znamo bolje izkoristiti potencial dogajanja
 • Spodbuda k spremembam in pravočasna priprava organizacije nanje
 • Strukturiran strateški razmislek, ki vodi v inovativne ideje, strateške odločitve in akcijski načrt

Change Corner omogoča, da v največji meri predvidimo prihodnje izzive in se nanje pripravimo. Pri tem nas vodijo orodja strateškega in kreativnega razmišljanja.

Change Corner brainstorming izvedemo z vodstveno ekipo in/ali z vsemi zaposlenimi. Lahko je del leadership summit-a ali pa krajša izvedba v okviru rednih sestankov.

Kontaktirajte me za izvedbo v vaši organizaciji.

Svetovanje pri uvajanju sprememb v organizaciji in priprava ljudi na spremembe

Med 70% in celo 85% projektov sprememb ne uspe; bodisi popolnoma propadejo ali pa zanje porabimo veliko več časa in sredstev, kot je bilo sprva načrtovano.

Kaj pa ostalih 15% – 30% organizacij dela drugače?

Med drugim se vpeljave sprememb lotevajo sistematično in sledijo načelom učinkovitega managementa sprememb upoštevajoč organizacijske, kulturne in strukturne faktorje za uspešno transformacijo.

Management sprememb potrebujete:

 • ko ste pred uvajanjem nove spremembe v podjetju,
 • če uvajate spremembe, kjer ste odlično poskrbeli za tehnični del, manjka pa ‘buy-in’ zaposlenih,
 • če potrebujete pomoč skozi komunikacijski labirint,
 • če imate v podjetju za seboj že nekaj neuspešnih sprememb,
 • ob družitvi organizacij,
 • pri reorganizaciji, digitalizaciji, optimizaciji, transformaciji,
 • v vsaki situaciji, ki zahteva spremembo v načinu dela in razmišljanja.

Cilji svetovalnega projekta so:

 • Učinkovitejša vpeljava novosti – on time & on budget
 • Večje sodelovanje in motivacija zaposlenih pri uvajanju novosti
 • Večje zavedanje o nujnosti sprememb v celotni organizaciji
 • Manjši odpor do sprememb
 • Manjši padec produktivnosti v procesu spremembe

Izognite se pogostim napakam pri implementaciji sprememb. Nudimo k rezultatom usmerjeno svetovanje in smo vaš partner pri vodenju ljudi skozi spremembe!

S preverjeno metodologijo vam pomagamo skozi celoten proces spremembe. V središču našega svetovanja so ljudje – povezujemo novosti z zaposlenimi, poslovno strategijo in vizijo, procesi, strukturo in kulturo podjetja. Pri tem uporabljamo preizkušena orodja, ki jih prilagajmo potrebam posameznega projekta.

Kot alternativa ali dopolnitev svetovanju: interna delavnica o učinkovitem managementu sprememb za vodje

Kontaktirajte me za izvedbo v vaši organizaciji.

BT – Business Trainings je del platforme SUREHUB, ki povezuje interdisciplinarne strokovnjake in ponudnike za svetovanje podjetjem, da (p)ostanejo odporna, trajnostno naravnana in usmerjena v ljudi.

Surehub vas podpre pri:

 • Trajnosti
 • Krepitvi odpornosti
 • Osredotočenosti na ljudi
  • Hiter tehnološki razvoj, zeleni prehod, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja ter ocena strokovnjakov, da čez 10 let ne bo več tretjine sedanjih poklicev, narekuje tudi razmislek o razvoju novih kompetenc in okrepitvi vloge ljudi v aktivnostih krepitve odpornosti in trajnosti.

V sklopu SUREHUB platforme pripravimo organizacijo na prihodnost skozi prizmo kompetenc zaposlenih:

 • Nadgradnja kompetenčnih modelov – digitalne in zelene kompetence
 • Kvalifikacija in prekvalifikacija za poslovne potrebe – upskilling in reskilling
 • Načrtovanje karier
 • Vzpostavitev kazalnikov neopredmetenega premoženja podjetja

SUREHUB = SUstainability – REsilience – HUman-centric – Businesses

Oglejte si celoten nabor storitev s področja usmerjenosti na človeka, trajnosti in odpornosti platforme SUREHUB

Vpeljava kontinuiranega učenja in sodelovanja preko rednih srečanj z jasnim ciljem in strukturo.

Zakaj in kako interni klubi?

 • V kompleksnem in hitrem poslovnem okolju morajo biti zaposleni vključeni. Sodelovanje v internem klubu nam da občutek vključenosti, ki presega zgolj vključenost v delovni proces.
 • Klub deluje po sistemu in vnaprej dogovorjenih pravilih, a je hkrati fleksibilen in oblikovan tako, da naslovi potrebe članov in podjetja.
 • Klub nudi varno in podporno okolje za krepitev širokega nabora veščin (odvisno do namena kluba): kreativnost in reševanje problemov, vodenje sestankov, nastopanje, dajanje povratne informacije, komunikacija in predstavitve pri strankah, vodenje in organizacija…
 • Preko internih klubov se krepi kultura odprte komunikacije, deljenja idej, medoddelčno sodelovanje in timsko delo, olajša onboarding novo zaposlenim in imajo pozitiven učinek na proaktivnost, pretok informacij in deljenje znanja ter osebno in profesionalno rast.
 • Klub lahko odlično podpre aktivnosti na področju razvoja kadrov in se poveže tako s strateškimi cilji kot z individualnimi razvojnimi načrti.
 • Interni klubi so najbolj stroškovno učinkovit način za aktiviranje potencialov in razvoj kadrov, saj gre v največji meri za uporabo notranjih, že obstoječih virov, na nov način.

Kako začeti?

 • Pokličite za demo srečanje
 • V prvem koraku uskladimo cilje in namen kluba
 • Svetujem pri predstavitvi ideje notranjim deležnikom in odločevalcem ter pridobivanju podpore
 • Skupaj postavimo temelje delovanja kluba v vaši organizaciji in pogoje za uspeh
 • Prvih nekaj srečanj moderiramo skupaj – dokler člani ne postanejo suvereni pri vodenju kluba
 • Skozi čas klub postane del organizacije in žanjete vse prednosti in koristi internega kluba

Vključite KLUB ZA KOMUNIKACIJO ali KLUB ZA KREATIVNOST v svoje poslovanje.

Kontaktirajte me za več informacij.