Imate občutek, da se utapljate v spremembah?

 • Se vaš tim komaj pobere od ene spremembe, že je tu novo presenečenje, nova kriza?
 • Ste včasih sledili enemu trendu, zdaj pa pet ali več trendov trči skupaj?
 • Ste včeraj postavili strategijo, danes jo že spreminjate?
 • So zaposleni nenaklonjeni spremembam?
 • Zaznavate naveličanost in utrujenost pri vodjih?

Spremembe so vedno hitrejše, pogostejše, intenzivnejše. Kako vse to obvladovati?

Do sprememb moramo razviti nov odnos, saj ne bodo šle stran. Ravno obratno, kot kaže, jih bo vedno več. Narediti moramo premik v razmišljanju in nadgraditi veščine vodenja in soočanja s spremembami.

Spremembe moramo znati upravljati, ne da bi se pri tem popolnoma izčrpali in pregoreli.

Na delavnici okrepite veščine in prejmete orodja, s katerimi boste bolje delovali v okolju, kjer skoraj nič več ni tako, kot je bilo. Z znanjem boste lažje vodili ljudi skozi spremembe in krepili strateško sposobnost organizacije za hitro prilagajanje.

Po delavnici boste:

 • Se uvajanja sprememb lotevali hitreje, a še vedno premišljeno in sistematično.

 • Kot vodstveni tim delovali bolj povezano in usklajeno.

 • Se odzivali hitro, ne da bi popolnoma izgubili občutek nadzora.

 • Znali pripraviti ljudi na spremembe in zmanjšali negotovost ter stres.

 • Krepili interno zmožnost hitrega implementiranja novosti in rešitev.

 • Ozavestili lastno odzivanje v vrtincu sprememb.

 • Prepoznali odpor do sprememb in se znali nanj primerno in pravočasno odzvati.

 • Se izognili ključnim napakam pri komunikaciji o spremembah.

 • Imeli več energije za delo v tem včasih prav norem svetu.

Predstavitev delavnice

Predstavitev delavnice

Delavnica je namenjena direktorjem, lastnikom, managerjem, srednjemu managementu (predvsem v velikih in srednje velikih podjetjih), podjetnikom, vodjem oddelkov, vodjem kadrovskih služb, procesov, timov in projektnim vodjem. Vsem, ki uvajate spremembe in ste odgovorni za uspešno implementacijo le teh.


1

Zaznavanje in analiza

psihologija sprememb

Nova realnost, ki od vodij zahteva stalno pozornost na notranje in zunanje okolje in proaktivno upravljanje sprememb. Z orodji, ki jih spoznate na delavnici, se boste odzivali hitro, a hkrati premišljeno in sistematično.

 

 • Vloga managementa sprememb na preživetje in uspeh organizacije v turbulentnih časih.

 • Radarska slika – kako pravočasno zaznamo potrebo po spremembi?

 • Analiza 5G – dejavniki, ki vplivajo na panogo, organizacijo, tim in na kaj vse se lahko pripravimo?

 • Analiza pripravljenosti organizacije za spremembe.

 • Dejavniki uspeha pri uvajanju sprememb in na kaj lahko vplivamo?

 • Vključevanje zaposlenih – na kakšen način in v kakšnem obsegu vključevati zaposlene v oblikovanje rešitev?

 • Vodja kot agent sprememb – ključne veščine in ‘mindset’ za uspešno vodenje v teh norih časih.

 • PSIHOLOGIJA SPREMEMB

  • Kaj vpliva na odprtost in zavzetost za spremembe?
  • Emocionalni odzivi in faze skozi katere gremo pri soočanju s spremembami.
  • Kako sprejeti negotovost kot del spremembe?
  • Odpor do sprememb – izvor, oblike in načini odpora.
  • Pomen stabilnosti v delovnem okolju.


2

Koraki in orodja

managementa sprememb

Vsaka organizacija je drugačna in drugače podvržena spremembam. Proces in orodja, ki jih prejmete, nudijo strukturo, a hkrati fleksibilnost in prilagodljivost specifikam podjetja in konkretnim situacijam.

 • Opredelitev in planiranje sprememb – kaj spreminjamo in kaj ne?
 • Ocena tveganj in organizacijskih ovir (tehničnih, hierarhičnih, procesnih, komunikacijskih, logističnih, kulturnih…)
 • Na koga bodo spremembe (najbolj) vplivale – analiza deležnikov.
 • Kakšna je vloga različnih vodstvenih nivojev in kdo je šibki člen?
 • Vloge, naloge, odgovornosti in pričakovanja pri uvajanju sprememb.
 • Koncept sponzorstva pri uvajanju sprememb.
 • Komunikacijski načrt.
 • Načrt (novih) kompetenc in usposabljanj.
 • Načrt za zbiranje informacij in idej.
 • Načrt spremljanja uspešnosti.
 • Izvajanje in koordinacija aktivnosti.
 • Kako pripraviti ljudi na spremembe in okrepiti zavedanje o nujnosti spremembe?
 • Stalna komunikacija kot ključ do uspešne implementacije sprememb.
 • Spremljanje uspešnosti in ustrezne prilagoditve.
 • Kako nasloviti odpor do sprememb na vseh nivojih?
 • Kako integrirati nove načine delovanja in razmišljanja v vse dele organizacije?
 • Kako učinkovito pridobivati povratne informacije in ustrezno ukrepati?
 • Kako odstranjevati ovire do uspešne transformacije?
 • Utrjevanje spremembe skozi rezultate in praznovanje dosežkov.
 • Pregled uspešnosti in nova ‘radarska slika’.
 • Kako krepiti organizacijsko agilnost in pripravljenost na stalne spremembe?

Vsak korak je podprt s številnimi konkretnimi orodji, na primer: checkliste, idejni seznami, ocenjevalni listi, delovni listi, matrike, scenariji, predloge…, s katerimi preslikamo koncepte in zakonitosti v realno uporabnost.

INFO KOTIČEK

Trajanje delavnice: 2 dni (2×6 ur).

Možnosti izvedbe: Delavnico lahko izvedemo v živo ali online.

Udeleženci prejmejo tudi gradivo s povzetki in ključnimi poudarki.

Pišite nam za interno izvedbo v vaši organizaciji.

Delavnico izvajamo interno za vaše vodje. Če bi vas zanimala posamezna udeležba na eksterni izvedbi, mi prosim pišite in vas obvestim o naslednjem terminu.

Pri upravljanju sprememb spodleti celo izkušenim managerjem. Učinkovito upravljanje sprememb je danes ključna kompetenca in na koncu delavnice boste imeli celovito metodologijo za uspešen management sprememb.

Celotna delavnica je interaktivna, praktična in podprta s primeri.  Delavnica vsebuje tudi kratko pripravo pred prvim srečanjem. Udeleženci prejmejo preko 15 orodij, ki jih lahko uporabijo pri svojem vodenju in si poenostavijo delo.

Pišite nam!

Skupaj se bomo usedli in skovali načrt izobraževanj.