V ekipi BT – Business Trainings spoštujemo vašo zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene na kakršenkoli način, skrbno varovali.

Podatke varujemo v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obdelujemo naslednje podatke:

  • Osnovni kontaktni podatki (ime, priimek, telefonska številka, e-pošta)
  • Podatki o uporabi naše spletne strani (analitika)
  • Podatki, ki jih potrebujemo za sklenitev pogodb o sodelovanju in za izpolnitev pogodbenih obveznosti ter izvajanje storitev.

Vaše osebne podatke bomo obdelovali zgolj za namene, za katere smo jih pridobili in jih ne bomo obdelovali za namene, ki niso združljivi z nameni, za katere so bili zbrani. Ti nameni so:

  • pogodbena ureditev poslovnega sodelovanja,
  • izvajanje aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
  • komunikacija z izvajalci, podizvajalci in drugimi kontaktnimi osebami za namen izvajanja aktivnosti, določene s pogodbo o sodelovanju,
  • prijava uporabnika na dogodek, ki ga organiziramo,
  • vaše osebne podatke obdelujemo tudi takrat, ko to od nas zahteva zakon.

Od uporabnikov zbiramo zgolj tiste osebne podatke, ki so potrebni za dosego posameznega namena. Vaših osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam, razen pogodbenim partnerjem, če je to potrebno za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vaše osebne podatke bomo hranili do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani oz. do preklica vašega soglasja.

Pravico imate do odstopa, popravka, pozabe, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na Splošni uredbi o varstvu podatkov.

Upravljalec osebnih podatkov je BT – Business Trainings Brigita Tomas s.p.