Uspeh organizacije v veliki meri temelji na vodstvenih veščinah. Bolj kot so vodstvene veščine razvite, bolj odzivna je organizacija, bolje je izkoriščen potencial ljudi, zavzetost je večja in prevladujejo konstruktivni odnosi.

Vodenja se lahko naučimo in program TOP5 se usmerja na razvoj ključnih vodstvenih veščin, ki so in bodo potrebne v hitro spreminjajočem se svetu. Udeleženci tekom programa delajo na lastnem razvojnem načrtu, na podlagi katerega sistematično prenašajo znanje v prakso in vsakdanje delo.

V programu vodje dobijo čas in prostor za diskusijo o temah in vodstvenih izzivih, za katere v vsakdanjiku zmanjka časa ter na strukturiran način gradijo svoje vodstvene veščine.

Po zaključenem treningu vodenja boste:

 • Bolje delovali v skladu z vodstveno pozicijo.

 • Znali bolje oblikovati vizijo in postavljati cilje.

 • Bolje delegirali in si sprostili čas za ključne vodstvene naloge.

 • Se bolje znašli pri vodstveni komunikaciji, tudi ko je treba ‘ugrizniti v kislo jabolko’.

 • Znali svoj tim ciljno voditi in lažje motivirati sodelavce.

 • Znali prilagoditi vodstveni pristop različnim sodelavcem in situacijam.

 • Bolj sistematično pristopili k razvoju ljudi in oddelka.

 • Ozavestili svoje pomanjkljivosti in prednosti kot vodja in se dobro pripravili na prihodnje izzive vodenja.

Predstavitev izobraževanja

Predstavitev delavnice

Trening vodenja TOP5 je primeren za vodje na vseh nivojih, prilagodimo pa vsebinske poudarke glede na nivo predhodnega znanja in izkušenj.


*

Vodenje TOP5

vsebina programa

Vsako srečanje je osredotočeno na določeno temo.

Udeleženci na podlagi vaj in (samo)analize tekom programa naredijo oz. nadgrajujejo osebni razvojni načrt, s pomočjo katerega prenesejo znanja v vsakodnevno uporabo.

Program vključuje tudi pripravo na srečanja, vmesne opomnike in kratke naloge.

 • Kako delujem kot vodja – analiza obstoječih vodstvenih veščin in vedenj.
 • Kaj (mi) pomeni biti vodja – identifikacija z vlogo vodje in kaj je bistvo vodenja.
 • Vodstveni ‘mindset’ in odprtost za spremembe.
 • Vodstveni stili.
 • Vodenje s cilji:
  • Vloga vizije, ciljev in vrednot v vodenju in povezava z rezultati.
  • Kako oblikovati dobro vizijo podjetja/oddelka/tima?
  • Sistem za postavljanje in spremljanje ciljev.
  • Kako prenesti vizijo in cilje na zaposlene in jih z njimi povezati?
 • Vodstveni potencial in načrt za razvoj.
 • Ključne naloge vodje in kako postavljati prioritete.
 • Elementi učinkovitega delegiranja.
 • Kaj delegirati in česa ne?
 • Komu delegirati in kako dajati navodila, da jih bo sodelavec razumel in opravil nalogo?
 • Ovire za (boljše) delegiranje in napake delegiranja, ki jih vodje pogosto počnejo in kako se jim izogniti.
 • Zakaj in koliko se ukvarjati z odnosi?
 • Vloga ciljev in procesov v odnosih.
 • Zavedanje in obvladovanje različnosti – kako lahko z različnimi oz. prilagojenimi načini komunikacije dosegamo boljše rezultate?
 • Povratna informacija – ključno orodje vodenja.
 • Kako nasloviti probleme, ki bi jih najraje ‘pometli pod preprogo’?
 • Kako zagotoviti optimalen prenos informacij znotraj tima/oddelka?
 • 4 temelji visoko učinkovitih timov.
 • ‘Work Hacks’ za boljšo povezanost, transparentnost in večjo učinkovitost – tudi, kadar delamo od doma.
 • Individualen in timski razvoj.
 • Učinkovito spremljanje ciljev in napredka sodelavcev.
 • Kako komunicirati z zaposlenimi, ki ne dosegajo pričakovanj?
 • 5 vprašanj, ki si jih kot vodja morate redno zastavljati, če želite razvijati oddelek/tim/podjetje.
 • Reševanje izzivov v timu, sodelovanje in prevzemanje odgovornosti.
 • Kako dobro razumemo resnične potrebe sodelavcev?
 • Kaj v resnici motivira ljudi – vzvodi in zmote motivacije.
 • Kako uskladiti zahteve, pričakovanja, interese in motivacijo, da izvabite najboljše iz ljudi?
 • Motivacija za spremembe.
 • Pomen zaupanja za motivacijo in učinkovitost.
 • Upravljanje pričakovanj kot ključno orodje motivacije.
 • Samo-motivacija.

Pred začetkom izvajanja programa opravimo tudi analizo stanja in potreb, kjer analiziramo delovanje podjetja/oddelkov, definiramo ključne težave pri vodenju, opredelimo cilje izobraževanja in ustrezno prilagodimo vsebino.

INFO KOTIČEK

Trajanje programa: 5 srečanj po 4 ure.

Možnosti izvedbe: Program lahko izvedemo v živo ali online.

Gradiva: Udeleženci prejmejo tudi gradivo s povzetki in ključnimi poudarki.

Pišite nam za interno izvedbo v vaši organizaciji.

Celoten program je interaktiven, praktičen in podprt s primeri. Srečanja so dinamična, spodbujam aktivno sodelovanje vseh udeležencev in stremim k sproščenemu vzdušju.

Pišite nam!

Skupaj se bomo usedli in skovali načrt izobraževanj.