Nekatere spremembe so nam všeč, nekatere spodbudimo celo sami, nekatere pa zanihajo vrednote, osebno stabilnost, sprožijo odpor in stres ter zmanjšujejo motivacijo. Vsekakor pa nas stanejo veliko energije.

Od zaposlenih se pričakuje ne le, da ohranjajo korak s spremembami, ampak da kljub spremembam ohranjajo izjemno visok nivo učinkovitosti. Zato je soočanje s spremembami temeljna kompetenca za ‘preživetje’ v sodobnem okolju. A cilj ni zgolj preživeti, ampak da znamo izzive pretvoriti v akcije in lekcije.

V tem programu udeleženci spoznajo koncept osebne prožnosti, lastno naravnanost do sprememb, se opremijo z mindset-om, orodji in tehnikami, s katerimi bodo lažje krmarili med nenehnimi spremembami in bolje delovali v dinamičnih okoljih.

Osebna prožnost (imenovana tudi ‘osebna agilnost‘ ali ‘psihološka odpornost‘ ipd) pomeni posameznikov način spoprijemanja s spremembami in stresom. Osebna prožnost definira, kako hitro se znamo pobrati po porazu ali težki preizkušnji. Agilnost je širok pojem in zajema način razmišljanja, vedenja, odnos, tehnike. Kljub temu, da so nam predispozicije dane, pa osebno prožnost lahko razvijamo in načrtno krepimo.

Osebno prožnost lahko raziščemo na različne načine. V tem programu se je lotimo skozi prizmo štirih energij: telesne, čustvene, mentalne in duhovne.

Ključne koristi za udeležence:

 • Razvili boste osebni načrt boljše učinkovitosti in krepitev osebne agilnosti.

 • Spoznali tehnike in orodja preko katerih boste lahko povečali fleksibilnost, toleranco na stres in ‘kondicijo’ za spremembe.

 • Bolje boste obvladovali stresne situacije in ohranili visok nivo energije tudi v turbulentnih časih.

 • Ozavestili lastno odzivanje na spremembe.

 • Spoznali miselno naravnanost, ki nam koristi pri izzivih in ovirah.

 • Ustvarili lastna sidra stabilnosti.

 • Okrepili kompetenco managementa sprememb na osebnem nivoju.

Predstavitev programa

Predstavitev delavnice

Izobraževanje je namenjeno:

 • Vsem zaposlenim, ki so pogosto udeleženi v spremembe,
 • zaposlenim na vseh nivojih, katerih delo vključuje veliko nepričakovanih izzivov, dinamiko, hitrost,
 • program je še posebej ‘nujen’ za vodje, ki morajo voditi zaposlene skozi spremembe. Za uspešno vodenje ekipe morate pač najprej voditi sebe,
 • program je namenjen vsem, ki želite ohraniti pozitivno naravnanost, povečati razumevanje, svojo energijo uporabiti za rešitve ter želite nekaj ključnih, preverjenih in praktičnih rešitev.


*

Soočanje s spremembami

vsebina programa

V programu naprej poglobimo razumevanje sprememb in naših odzivov, nato pa spoznamo štiri temelje osebne energije. Na ta način raziščemo osebno prožnost celovito in strukturirano. Program nudi širok pogled na koncept osebne prožnosti in vlogo le te v našem življenju.

 • Ali res ne maramo sprememb? – 3 miti o spremembah.
 • Krivulja sprememb in emocionalni odzivi na spremembe.
 • Odpor do (organizacijskih) sprememb – izvor, razumevanje in reševanje.
 • 5 ključnih vprašanj o spremembi.
 • Proaktivno delovanje in sprememba kot odločitev.
 • Spoprijemanje z negotovostjo.
 • Notranji in zunanji viri stabilnosti v kaosu.
 • Sestavine in nivoji osebne prožnosti.
 • Čemu se je v procesu sprememb bolje izogibati in s kakšnimi vedenji lahko olajšamo upravljanje sprememb sebi in drugim.
 • Kako tehnike pretvorimo v navade, ki nam koristijo dolgoročno.

Mentalna energija se nanaša na naš način razmišljanja, naravnanost do sprememb, zmožnost reševanja problemov, učenja, kreativnost in koncentracijo. Napotki in orodja, ki jih prejmete v tem modulu, vam pomagajo ohraniti optimalno mentalno stanje tudi v stresnih in kaotičnih situacijah.

 • Od mentalitete žrtve (nemoč) do odgovornosti.
 • Krog vpliva.
 • ‘Fixed’ in ‘growth mindset’.
 • Kreativnost in reševanje izzivov, sposobnost improvizacije – tips & tricks.
 • Vaje in orodja za krepitev zbranosti, realističnega optimizma, agilnega reševanja izzivov.

Zdravje ni le odsotnost bolezni, ampak predvsem, koliko imamo energije za vse vsakodnevne obveznosti. Na modulu se dotaknemo temeljnih elementov telesne energije in naših navad na teh področjih, ki v veliki meri določajo, kako učinkoviti smo in s kakšno zbranostjo delamo.

[Gostujoča predavateljica]
 • Zavedanje telesa in telesnih odzivov – kaj mi sporoča moje telo.
 • Spanje
 • Dihanje
 • Prehrana
 • Telesna aktivnost
 • Definiranje šibkih točk in novih navad.

Čustvena energija se nanaša na prepoznavanje, sprejemanje, interpretacijo in regulacijo čustev. Preko raziskovanja čustvene inteligence se boste bolj učinkovito soočili s stresom, ki ga prinašajo spremembe.

 • Funkcija čustev.
 • Odzivi na stres in soočanje s pritiski in pričakovanji.
 • Uporaba čustev za več energije in pozitivno motivacijo.
 • Čustvena inteligenca in uporaba pri soočanju s spremembami.
 • Samozavedanje, prisotnost, čuječnost.
 • Tehnike za izhod iz spirale neprijetnih občutkov in misli v občutek nadzora, čustvene stabilnosti in preusmeritev k akciji.

Duhovna energija zaokroži in dopolni vse ostale in se nanaša na vrednote, smisel, ravnovesje, značaj.

 • Delovanje iz namena in smisla.
 • Duhovna inteligenca in kako nam lahko koristi pri vsakdanjem delu.
 • Kako so vaše vsakodnevne aktivnosti skladne z vašimi vrednotami.
 • Pomen značaja in poguma.
 • Inspiracija in viri (samo)motivacije.
 • Ravnovesje.
 • Z vsemi štirimi energijami do vitalnosti in večje samozavesti.
 • Osvežitev vsebine in ključnih poudarkov.
 • Diskusija o izzivih in uspešnosti implementacije znanj/tehnik v prakso.
 • Krepitev samozaupanja in odločnosti pri uporabi tehnik.

Določena mera fleksibilnosti je ključ do dolgoročnega uspeha. Zato začnite razvijati osebno prožnost in odpornost, saj le skupina agilnih posameznikov tvori agilne time, ki so sposobni hitro reševati probleme, so se sposobni hitro prilagajati trgu in dobro izkoristiti priložnosti.

INFO KOTIČEK

Trajanje programa – opcije pri izvedbi:

 • enodnevna delavnica (skrajšan program)
 • v 6 srečanjih po 3 ure

Možnosti izvedbe: Program lahko izvedemo v živo ali online.

Udeleženci prejmejo tudi gradivo s povzetki in ključnimi poudarki.

Pišite nam za interno izvedbo v vaši organizaciji.

Za program se odločajo podjetja, kjer se dogaja veliko sprememb, je delo dinamično in hitro in kjer želijo svojim zaposlenim nuditi podporo pri soočanju s spremembami.

Program je izrazito praktično naravnan, z vajami in oprijemljivimi tehnikami. Srečanja so kombinacija izobraževanja in skupinskega coachinga in predstavljajo varen prostor za raziskovanje osebne prožnosti in načinov za krepitev.

Udeleženci naredijo tudi akcijski načrt, s pomočjo katerega lažje individualno aplicirajo znanja in tehnike v prakso.

Pišite nam!

Skupaj se bomo usedli in skovali načrt izobraževanj.