Komunikacija – tako vsakdanja, pa vendar velikokrat spregledana veščina. Dobra komunikacija dviguje naše možnosti za uspešno poklicno in zasebno življenje. Ključno vpliva na kvaliteto odnosov, ki jih bomo razvili z drugimi, pa naj gre za komunikacijo z neznanci ali nam bližnjimi osebami.

Še posebej je to pomembno v delovnem okolju, kjer so rezultati vedno bolj odvisni od učinkovite komunikacije. Sposobnost dela v timu in povezovanje na vseh ravneh je temeljna kompetenca posameznika in konkurenčna prednost podjetja.

Nekateri imajo nekoliko več ‘naravnega daru’ za komunikacijo in jih pogosto vidimo kot karizmatične, a k sreči je učinkovita komunikacija spretnost, ki se je lahko priučimo. In pri tem vam pomaga prav to izobraževanje!

“Dobra beseda je kot med: sladka za dušo in zdravilna za telo.”

Slovenski pregovor

Trening komunikacije je namenjen organizacijam, posameznikom in timom, ki:

 • Bi želeli izbrusiti svoje spretnosti v medosebni komunikaciji in vzpostaviti pristnejše odnose.

 • Bi radi preko učinkovite komunikacije izboljšali odnose v timu/organizaciji.

 • Bi radi povečali zaupanje in občutek povezanosti v timu.

 • Želijo hitreje in spoštljivo reševati konflikte in zmanjšati stres zaradi slabih odnosov.

 • Želijo suvereno komunicirati s komerkoli in se dobro znajti v komunikacijskih zagatah (s strankami, partnerji in znotraj tima).

 • Bi radi našli pogum za iskrene in/ali težke pogovore.

 • Hočejo pri komunikaciji postati bolj fleksibilni, iznajdljivi in bolj sproščeni, odprti, pristni in samozavestni.

 • Si želijo spremeniti tiste komunikacijske vzorce, ki jim ne služijo oz. jih ovirajo in ‘živcirajo’ druge.

 • Bi se radi dobro znašli tudi v online komunikaciji.

 • Bi radi bolje spoznali sebe in sodelavce skozi način komunikacije, odzivanja in delovanja v odnosih.

 • Hočejo pozitivno vplivati na druge in dosegati zastavljene cilje.

Predstavitev izobraževanja

Predstavitev delavnice

Program je sestavljen modularno – spodaj navedene vsebine predstavljajo celovit program, izberete pa lahko samo posamezne dele usposabljanja.

Usposabljanje je primerno za vse zaposlene, a vsebino prilagodimo ciljni skupini, izkušnjam in trenutnim izzivom.


1

Uvod

v komunikacijo

 • Kako ljudje zaznavamo svet okoli sebe in kaj to pomeni za naše odzive in medsebojno komunikacijo?

 • Kako vpliva (ne)učinkovita komunikacija na naše delo, odnose, počutje…?

 • Namen in cilj komunikacije.

 • Smo na avtopilotu ali želimo proaktivni pristop h komunikaciji in odnosom?

 • Komunikacija kot temeljno orodje osebne rasti.

 • Nivoji komunikacije in ovire dobri komunikaciji

 • Stili komuniciranja in prilagajanje glede na situacijo in sogovornika.

 • Elementi, modeli in faze v komuniciranju.


2

Moduli

komunikacija in reševanje konfliktov

V uvodnem delu programa pogledamo osnovne paradigme komunikacije in se posvetimo naši vlogi v komunikaciji ter kako naše doživljanje vpliva na kvaliteto naše komunikacije.

V nadaljevanju pa na komunikacijo pogledamo skozi posamezne elemente in se seznanimo s konkretnimi idejami in tehnikami za rešitev izzivov pri komunikaciji,  s katerimi bomo bolj učinkovito komunicirali v vsakodnevnih pogovorih.

Na komunikacijo pogledamo celostno s poudarkom na preprostih, praktičnih in učinkovitih tehnikah. Poudarek je na medosebni komunikaciji in vlogi le te v različnih okoliščinah.

V tem delu se posvetimo posameznemu elementu komunikacije in kako prav vsak element predstavlja pomemben košček v mozaiku sporazumevanja in dobrega stika.

 • Besede in sporočilo (besedno sporazumevanje):
  • Jasnost in razumljivost sporočanja.
  • Kako oblikovati svoje sporočilo, da bo padlo na plodna tla?
  • Vpliv besed na zaznavanje sporočila.
 • Jezik in glas.
 • Nebesedno sporazumevanje – osnove govorice telesa, obrazna mimika.
 • Govorica telesa pri virtualni komunikaciji.
 • Kanali komuniciranja in kako izbrati najprimernejši kanal.
 • Specifike komunikacije po telefonu.
 • E-komunikacija in komunikacija preko sodobnih virtualnih aplikacij – triki in napotki, da bo komunikacija tudi v online okolju učinkovita.
 • Motnje v komunikaciji (jezikovne, tehnične, psihične, fizične, organizacijske) in kako jih preprečiti.

Asertivna komunikacija pomeni komunicirati tako, da spoštujemo želje in interese ljudi okoli nas, a hkrati znamo ohraniti meje zdrave tolerance brez slabe vesti.

 • Temeljne predpostavke asertivne komunikacije.
 • Najpogostejše igre in vzorci v katere se zapletamo pri medosebni komunikaciji.
 • Kako naj povemo svoja pričakovanja, želje, stališča, potrebe in prioritete?
 • Kako izraziti drugačen pogled ali nezadovoljstvo tako, da druga stran ne bo užaljena ali jezna?
 • Postavljanje mej in kako reči ne.
 • Dajanje in sprejemanje pohvale in kritike.
 • Komunikacijske tehnike za krepitev sodelovanja.

Občasno naletimo tudi na zahtevnejše osebe, ki nam lahko vzamejo ogromno energije in časa, preden pridemo do dogovora (če sploh pridemo). V tem delu pogledamo nekaj pristopov, ki jih lahko izberemo, ko ‘ostanemo brez besed’ ali ko moramo konstruktivno odreagirati ali nasloviti neprimerno/moteče vedenje.

 • Kdo so ‘težavni’ ali ‘toksični’ ljudje in kateri so vzroki za njihovo vedenje?
 • Kako odreagirati in delati z njimi, da nas ne vržejo iz tira in ne prilivamo olja na ogenj?
 • Besede, ki vodijo k dialogu in iskanju rešitev.
 • Vprašanja kot orodje komunikacije.
 • Tehnike in ideje, ki nam pomagajo doseči cilj komunikacije v različnih situacijah:
  • Ko nas nekdo provocira, nas verbalno napade, užali, kritizira, pretirano vztraja, manipulira, se izmika, ob zavrnitvi, ko moramo odpreti neprijetno temo, ko smo priča čustvenemu izbruhu itd…
 • Komunikacija z nadrejenimi, avtoritativnimi osebami.
 • Od čustvene do komunikacijske inteligence – pomen upravljanja s čustvi (in odzivi) in kako krmariti med prijaznostjo in odločnostjo.

Ali tudi vi včasih občudujete ljudi, ki se tako zlahka vklopijo v družbo, vi ste pa zadržani in ne veste, kako bi se vklopili in kaj bi rekli? Ljudje smo si različni, toda nekaj velja za vse: smo družabna bitja, zato si želimo biti v družbi sprejeti.

 • Introvertiranost VS ekstrovertiranost in vpliv na komunikacijo.
 • Kako iz ‘small talk-a’ narediti zanimiv pogovor?
 • 5 idej kako vzpostaviti odnos, ko ne veste, kaj bi rekli in/ali vas obkrožajo le neznanci.
 • Kako se znajti v različnih družabnih situacijah?

”Večina pogovorov je monologov, izvedenih v prisotnosti žrtve.”
 Margaret Miller

Če je učinkovito sporočanje ena stran, je poslušanje druga stran kovanca. Z aktivnim poslušanjem bomo bolje razumeli stališča sogovornika, s tem pa eliminirali marsikateri problem, ki izhaja iz slabe komunikacije. Poleg tega se dobrih poslušalcev ljudje nikoli ne naveličajo :)

 • Poslušanje kot temeljna veščina za grajenje dobrih medsebojnih odnosov.
 • Pomen poslušanja.
 • Kako dobro znamo poslušati in slišati (test).
 • Ovire poslušanju in kako jih premostiti.
 • Kako lahko postanemo boljši poslušalci – tehnike in napotki.

 

Konflikti med ljudmi, ki naj bi sodelovali, gradijo zidove. Brez ustrezne pozornosti lahko spor uniči odnos ali zastrupi celo skupino. Nerešeni konflikti terjajo čas in denar, slabi odnosi kot posledica konfliktov pa močno zmanjšujejo zavzetost za delo.

Konfliktom se težko povsem izognemo, lahko pa se jih naučimo bolje reševati. Obvladovanje konfliktov ne pomeni ustaviti ali jih zadušiti. Pomeni preusmerjanje energije v konstruktiven pristop in pozitiven izid. V tem delu delavnice se naučimo reševati konflikte na način, pri katerem ne rešimo le problema, ampak tudi odnos.

 • V kakšne konflikte se zapletamo in kje leži naša (so)odgovornost za konflikt?
 • Preprečevanje VS reševanje in konflikt kot priložnost za razvoj posameznika, odnosov in tima.
 • Sprožilci, stopnje in cikel konfliktov in kako preprečiti, da iz majhnega nastane velik konflikt.
 • Osebni način odzivanja na konflikte (TEST).
 • Področja, kjer želimo preseči utečene vzorce, ki nam ne koristijo (naše nekonstruktivne oblike soočanja s konfliktnimi situacijami).
 • Sedem zlatih pravil za konstruktivni pristop h konfliktom.
 • Reševanje konfliktov v petih korakih.
 • Argumentiranje in zbliževanje interesov.
 • Tehnike za ohranitev mirnosti.
 • Cikel konflikta v organizacijah/ skupini / timu.
 • Posredovanje vodij pri konfliktih ali ko se vodja znajde v vlogi mediatorja.

[Opcijsko] Izdelamo timska pravila komunikacije – smernice, ki vas vsakodnevno spomnijo na ključne točke dobrih odnosov s sodelavci oz. v timu. Predstavljajo seznam dogovorov, ki se jih kot tim zavežete spoštovati.

INFO KOTIČEK

Trajanje programa: Obseg in trajanje prilagodimo glede na izbrane vsebine.

Udeleženci prejmejo tudi gradivo s povzetki in ključnimi poudarki.

Možnosti izvedbe: Program lahko izvedemo v živo ali online.

Pišite nam za interno izvedbo v vaši organizaciji.

Izobraževanje je zelo interaktivno. Udeleženci dobijo znanje in konkretne korake za izboljšanje komunikacijskih veščin. Na podlagi osebnih načrtov za spremembe pa udeleženci naredijo dejanske izboljšave pri vsakodnevni komunikaciji.

Pišite nam!

Skupaj se bomo usedli in skovali načrt izobraževanj.