Sem trenerka poslovnih veščin in svetovalka, ki pri svojem delu največ stavi na praktičnost. Izvajam poslovne treninge in mentorstva na področjih vodenja, uvajanja sprememb, komunikacije, osebne učinkovitosti.

Na izobraževanjih in svetovanjih, ki jih izvajam, aktivno vključujem vse udeležence, vzpostavljam profesionalno, a sproščeno in vzpodbudno učno okolje, pri tem pa upoštevam različnost posameznikov in skupinsko dinamiko. To mi uspeva s pomočjo 15-letnih izkušenj na področju razvoja kadrov, izobraževanja odraslih in organizacije dogodkov, s široko paleto znanj ter celostnim in analitičnim pristopom.

Diplomirala sem na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na temo managementa organizacijskih sprememb sem magistrirala na York St. John University, UK. Znanje o managementu sprememb sem nadgradila s certifikatom za delo po metodi PROSCI®, ki je ena vodilnih metod na področju planiranja in implementacije sprememb v organizacijah. Temu so se pridružila tudi druga znanja in usposabljanja, ki jih spretno vnašam v svoje delo:

 • PROSCI Change Management Certification Program, ILS Milano, Italija

 • CPD Certificate Train the Trainer, Impact Factory London

 • Kreativno soočanje z izzivi – izobraževanje po programu Dimis Michaelides: The Art of Innovation

 • Moč zaznavanja – Orodja za poslovno načrtovanje in odločanje
  Izobraževanje po licenci Edwarda de Bona

 • Mediacija – 100-urno izobraževanje za mediatorja, Inštitut za mediacijo Concordia, Slovenija

 • NLP – Certified Practitioner of the Neuro Linguistic Programming, INLPTA

 • 6 klobukov razmišljanja, Lateralno razmišljanje in Enostavnost v razmišljanju
  Izobraževanja po licenci Edwarda de Bona

 • Advanced Communicator Gold in Leadership Excellence certificate – Toastmasters International; Distinguished Member Award

Tudi sama se pogosto znajdem v situacijah, ki so polne izzivov, zato se razvijam in učim tudi sama.

Nenehno dodajam nova znanja, svoje delo pa tudi kritično preverjam s svojimi mentorji.

Toastmasters

Od leta 2015 sem aktivna članica neprofitne mednarodne organizacije Toastmasters International, ki s svojo mrežo 15.800 klubov v 149 državah uči posameznike javnega nastopanja, komunikacije in vodenja. V slovenski veji sem z vodstvenim timom implementirala celovit mentorski sistem in sem ena od ustanovnih članic Toastmasters Business Cluba Slovenia.

Na nivoju organizacije delujem kot članica mednarodnih vodstvenih timov, kot mentorica novim članom in soustvarjam govorniško/izobraževalne dogodke.

Free Ideas Center

Navdušenje nad praktičnostjo in potencialom tehnik kreativnega razmišljanja pa me je pripeljalo do soustanovitve Free Ideas Centra, kjer redno vadimo razmišljanje in delovanje po načelih ustvarjalnega razmišljanja.

TEDx

Sem avtorica ali soavtorica izobraževalnih programov, člankov in TEDx govorka.

Vas zanima moj način dela?

Vas zanima moj način dela?

Ključno vodilo pri poslovnem svetovanju in izvedbi treningov je usmerjenost na reševanje konkretnih izzivov, ki jo dosežem s prepletom (malo) teorije in (veliko) prakse ter z/s:

 • diagnostičnimi vprašalniki, s katerimi identificiramo ključne izzive in vzroke zanje na nivoju organizacije,

 • moderiranim brainstormingom,

 • konkretnimi orodji za implementacijo idej, rešitev in znanj,

 • študijami primerov in primeri dobrih praks,

 • individualnimi in skupinskimi vajami/simulacijami s povratno informacijo,

 • uporabo videov in analizo problemov/rešitev,

 • vprašalniki in (samo)diagnostičnimi testi, ki omogočajo osebno refleksijo, analizo lastnih situacij in identifikacijo priložnosti za izboljšavo,

 • igrami vlog, delom v parih, skupinskimi razpravami, izmenjavo izkušenj,

 • »domačimi nalogami« in pripravami na izobraževanje,

 • akcijskimi načrti sprememb (individualno in timsko),

 • sprotnim preverjanjem zastavljenih ciljev in prenosa znanja v prakso.

Vsa izobraževanja in svetovanja so praktična, dinamična, razumljiva in podprta s številnimi konkretnimi orodji (to so checkliste, idejni seznami, ocenjevalni listi, delovni listi, matrike, predloge, ….), ki jih lahko takoj uporabite pri svojem delu. Na delavnicah spodbujam, da vsak posameznik najde svoj način in smer razvoja pri veščinah, ki potrebujejo največ pozornosti. Da vsakdo vzame tisto, kar potrebuje in znanje poveže z dogajanjem v realnem delovnem okolju.

OBIČAJEN POTEK DELA

1. KORAK

Analiza potreb, ključnih izzivov in vsakodnevnih situacij.

2. KORAK

Opredelitev namena in ciljev ter umestitev v že obstoječe prakse.

3. KORAK

Opredelitev vsebine, načina dela in časovni okvir.

4. KORAK

Izvedba in spremljanje ciljev.
(le pri daljših programih)

5. KORAK

Povratne informacije in priporočila za nadaljnje aktivnosti.

Na začetku sodelovanja opravimo analizo stanja/potreb, kjer v dialog prinesem nepristranski pogled in skupaj identificiramo ključne izzive na izbranem področju ter uskladimo pričakovanja. Na ta način so storitve v največji možni meri prilagojene potrebam in ciljem naročnika. Prilagaja se način dela, vsebinske poudarke, obseg in potek svetovanja oz. usposabljanja, nivo zahtevnosti, trajanje. Upoštevamo tudi nivo predhodnega znanja (gradimo na že obstoječih znanjih), kulturo podjetja, fazo rasti, delovno okolje. Storitve umestimo v morebitne že obstoječe aktivnosti na področju razvoja kadrov.

Z vami ostajam tudi po zaključku projekta oz. izobraževanja za podporo pri uvajanju sprememb preko ‘follow up’ delavnic, coachingov, mentorskih ur, priporočil za nadaljne aktivnosti ipd.

EKIPA

Pri svojem delu se povezujem z ekipo svetovalcev, coachev in vodij projektov. Prihajamo z različnimi znanji in strokovnimi izkušnjami, ki jih spretno združimo glede na projekt. Delamo z organizacijami, ki si želijo sprememb in rasti in ki želijo, da se njihovi  zaposleni razvijajo skupaj z rastjo organizacije.

Smo različni, povezujejo pa nas vrednote:

 • Radovednost – kaj se dogaja okoli nas in v nas?
 • Odprtost – vsak kovanec ima dve plati. Smo jih pripravljeni videti?
 • Rast – če ne rasteš, nazaduješ. Kje so potenciali in ‘skrite’ rezerve?

Za spremembe je potreben pogum in ekipa BT – Business Trainings vas pri tem podpre.

Pišite nam!