Uspeh organizacije je v veliki meri odvisen od (dobrega) vodenja. Vodenje pa niso le veščine, ampak tudi način razmišljanja.

Vodenje AiO je daljši in celovit program za prevetritev delovanja ter poglobitev vodstvenih veščin in vodstvene miselnosti. V programu AiO na vodenje pogledamo z različnih zornih kotov in spoznamo praktična orodja in tehnike, ki pomagajo vodjem razviti vodstven način razmišljanja, veščine in veselje do vodenja.

Osnova programa je devet modulov (matrika 3×3), ki predstavljajo devet področij vodenja. Module dopolnimo z osebnim coachingom in follow up srečanji. Vsak vodja si zastavi konkreten načrt osebnega in profesionalnega razvoja, ki zagotovi prenos znanja v prakso.

Program rešuje ključne izzive vodij.

Učinkovitega vodenja se lahko naučimo. Ne gre toliko za naravne danosti, ampak predvsem za izbiro, da se kot vodja želimo razvijati.

Ključni izzivi vodij:

 • Oseba napreduje na vodstven položaj, a se ne poistoveti z vlogo vodje.

 • Vodja ne razmišlja dovolj strateško in prepočasi sprejema odločitve.

 • Vodja se ne znajde najbolje pri delu z ljudmi.

 • Ni ciljne usmerjenosti in jasnih odgovornosti.

 • Cilji so nejasni ali ‘skriti’ v Excel tabelah.

 • Vodja premalo ali slabo komunicira, informacije ne tečejo, motivacija pada.

 • Premalo timskega dela in preveč ‘vrtičkanja’.

 • Ni sodelovanja med oddelki, premalo idej in izboljšav.

 • Vodja ima težave vedno z enimi in istimi ljudmi.

 • Vodja je ves čas pod stresom, utaplja se v delu, pravih rezultatov pa ni.

 • Ukvarjanje z ljudmi in razvoj potencialov vodjo utruja in bremeni.

 • Ljudje ne dosegajo pričakovanih rezultatov.

 • Vodja nima vpliva, avtoritete in spoštovanja.

 • Vodja se preveč ukvarja z operativnimi zadevami, za aktivno vodenje in razvojne stvari pa vedno zmanjka časa…

Predstavitev programa

Predstavitev delavnice

Program je namenjen:

 • Direktorjem, managerjem, podjetnikom.
 • Srednjemu managementu, vodjem oddelkov, vodjem timov.
 • Program je ‘obvezen’ za vse, ki so na vodstveno pozicijo prišli zaradi strokovnosti na specifičnem področju – tako imajo veliko tehničnih znanj, manjkajo pa jim vodstvene veščine, komunikacija in delo z ljudmi in se morda težko poistovetijo z vlogo vodje.
 • Vsem, ki se želijo razvijati kot vodje.


*

Vodenje AiO

opis

 • Celoten trening vodenja je interaktiven in temelji na izkustvenem učenju. Pri tem se opremo tudi na že obstoječe znanje, obdržimo, kar deluje ter znanje nadgradimo.

 • Trening vodenja je zastavljen tako, da v pravi meri vključuje samorefleksijo, koncepti dobrega vodenja pa so predstavljeni preko primerov dobrih praks, vaj in skupinskega dela s  povratno informacijo, mini analiz, izmenjave izkušenj.

 • Program sestavlja:

  • Kick off srečanje,
  • analiza potreb in ocena vodstvenih kompetenc,
  • 40 urno izobraževanje (matrika 3×3),
  • individualni coaching,
  • osebni razvojni načrt,
  • follow  up srečanja,
  • peer-to-peer mentorstvo,
  • opomniki in naloge pred in po srečanjih,
  • zaključna naloga.
 • Več srečanj omogoča sprotno ‘revizijo’ napredka, bolj osebno delo ter kakovostnejšo individualno obravnavo.

 • Na srečanjih pride tudi do deljenja izkušenj, deljenja dobrih praks in učenja drug od drugega. Srečanja odpirajo prostor za diskusijo o izzivih in uspehih, za katere v vsakdanu zmanjka časa.

 • V primeru interne izvedbe program krepi tudi med-oddelčno sodelovanje in poveže vodje med seboj. Tako se učenje in osebni razvoj vodij nadaljuje tudi, ko se trening konča.


*

Vodenje AiO

potek programa

Zakaj tako dolg program?

Ker dobro vodenje ni nekaj, kar znamo, ampak nekaj, kar delamo. Pri razvoju vodij torej govorimo o razvoju vodstvene miselnosti in o spremembi vedenj. To pa ne gre tako hitro. Potrebna je volja in konsistentnost.  Program AiO vodjo podpre pri obojem.

Program se fokusira na vedenja in navade vodenja. Le tisto, kar delamo, se odraža v rezultatih in ciljih, ki jih želimo doseči. Znanje torej ni dovolj. Tudi veščina ne. Veščino moramo znati uporabljati primerno kontekstu in vključiti tudi tim. Na ta način gradimo samozavest vodje, kar posledično pripelje do sprememb in napredka.

 • Pred začetkom projekta opravimo analizo stanja in individualno analizo, s katero naredimo pregled veščin, vedenj, odnosov in potencialov.
 • Definiramo ključne izzive, potrebe, cilje in vsebinske poudarke ter povežemo program z morebitnimi že obstoječimi aktivnostmi na področju razvoja vodij (KPI-ji, individualni razvojni načrti…)
 • Vsak modul traja 4 ure in vključuje pripravo pred modulom in nalogo po modulu. Med moduli so cca 2-3 tedni razmika – to je čas za prenos znanja v prakso in lahko sproti odgovorimo na vprašanja in zagate, ki se pri tem pojavijo.
 • Moduli so kombinacija delavnice in skupinskega coachinga – pristop, ki spodbudi ljudi k spremembi. Teme v modulih povezujemo s konkretnimi izzivi in primeri iz vašega delovnega okolja
 • Skozi celoten trening udeleženci gradijo svoje voditeljske veščine na podlagi osebnega razvojnega načrta in s pomočjo peer-to-peer mentorstva.
 • Moduli se končajo z zaključno nalogo, ki predstavlja refleksijo celotnega progama.
 • Največji prenos znanja v prakso in osebni napredek se zgodi, kadar kombiniramo skupinske delavnice z individualnim coachingom.
 • Preko coachinga vas podpremo pri uvajanju novosti v delo, predvsem pa je coaching namenjen temu, da dosežete globlje uvide o sebi, načinu razmišljanja, prepričanjih, vrednotah, navadah in delovanju.
 • Coaching se izvaja v obliki 1-urnih srečanj, kjer sta čas in pozornost namenjena izključno vam.
 • Ste se kdaj vprašali, zakaj moramo iti ‘stokrat’ v fitnes, da utrdimo mišice? Ker  konsistentnost prinese rezultate. Podobno je pri krepitvi mehkih veščin – večkrat kot greste v ‘fitnes’, bolj razvite bodo vaše ‘mišice’ vodenja.
 • Zato se trening vodenja ne konča po devetih modulih, ampak nadaljujemo s ‘follow up’ modulom Pogled naprej, kjer naučene tehnike in bistvene stvari, ki smo jih spoznali na modulih, utrjujemo in ustvarjamo nove navade.

Dober vodja se razvija skozi vsakdanjo interakcijo z ljudmi. Pri tem pa je poleg tega, kaj počne, pomembno tudi, kako to počne. Program Vodenje AiO odgovarja na kaj in kako dileme, s katerimi se vsak vodja prej ali slej sreča. Program ‘opremi’ vodje s konkretnimi napotki in orodji za ravnanje v različnih vodstvenih situacijah.

INFO KOTIČEK

Trajanje programa: Opisan program v povprečju traja od 7-9 mesecev, odvisno od dogovora in zmožnosti.

Možnosti izvedbe: Program lahko izvedemo v živo ali online.

Gradiva: Udeleženci prejmejo tudi gradivo s povzetki in ključnimi poudarki.

Pišite nam za interno izvedbo v vaši organizaciji.

Na treningu vodenja AiO krepimo veščine vodenja na strokoven in sproščen način.

Pišite nam!

Skupaj se bomo usedli in skovali načrt izobraževanj.