Pri uspešnem vodenju sprememb je ključ v tem, da razumemo in upravljamo čustveno vpletenost zaposlenih in vpliv spremembe nanje oz. na njihovo delo.

V prejšnjem zapisu smo izpostavili problem, da je večina sprememb neuspešnih. Podjetja za uvedbo porabijo v povprečju 27% več sredstev in kar 70% več časa, kot so prvotno planirali.

Razlogi za to so lahko zelo različni, toda eno je skupno skoraj vsem: podjetja so preveč osredotočena na procese, postopke, pravila. Premalo pa se fokusirajo na psihološko plat projektov: čustva zaposlenih, njihovo notranjo motivacija, angažiranost, pripravljenost sodelovati ipd. Ljudje smo čustvena bitja in če postavljamo procese pred ljudi, projekti pač spodletijo.

Pri klasičnem vodenju projektov se vodje ukvarjajo v prvi vrsti z racionalnimi faktorji skozi celoten proces: planiranje, implementacija, merjenje uspešnosti, ocene tveganja itd. Ko je fokus na postopkih dela, procesih in pravilih, lahko hitro pozabimo na to, kaj je zares pomembno. To so ljudje in vodenje le teh skozi spremembo.

Da se lažje vrnete na prave tire, si za začetek odgovorite na vprašanja:

  1. Ali vsi zaposleni, ki so vključeni v spremembo, vedo, kaj se od njih pričakuje?
  2. Ali so zaposleni motivirani, da dosegajo rezultate, ki so predvideni s spremembo?
  3. Ali zaposleni lahko mirno izrazijo svoje mnenje in imajo občutek, da so slišani?
  4. Ali je njihovo dobro delo prepoznano in nagrajeno?
  5. Ali zaposleni v procesu spremembe med seboj dobro sodelujejo in hitro razrešujejo novo nastale dileme in težave?
  6. Ali zaposleni zaupajo vodji(em), ki vodijo spremembo?
  7. Ali zaposleni podpirajo spremembo?
  8. Ali bi zaposleni nadaljevali s projektom, če bi imeli izbiro?

Pri vodenju sprememb premalo pozornosti posvečamo tovrstnim vprašanjem. Bodisi zato, ker se je lažje ukvarjati s procesi kot z ljudmi, bodisi zato, ker gre za »mehke« teme in se ne smatrajo za pomembne. Toda…od njih je odvisen uspeh projekta.

Avtor: Brigita Tomas

Delite prispevek

Se vam zdijo prispevki koristni in vredni branja?

Izpolnite obrazec in obvestila vas bom o novih zapisih.